Found in bottom drawer during White House visit

August 28, 2020


Google translate infiltratie

May 12, 2016

Ik ben momenteel bezig met het schrijven van een Nederlandstalig boek over programmeren, en was op zoek naar een goede vertaling van de term “multi-branch decision”. Ik kwam hierbij terecht op de Linguee site die vertalingen aanbiedt, en trof daar de volgende tekst:

“If we wish to have more than one statement following the if or the else, they should be grouped together between curly brackets.”

die vertaald werd als:

“Als wij wensen om meer dan één verklaring na te hebben als of anders, zouden zij tussen krullende steunen moeten worden gegroepeerd.”

Vinden vertaalsites het tegenwoordig voldoende om teksten linea recta door Google translate heen te loodsen?

EDIT: Google translate blijkt betere resultaten te geven…